Σεμινάρια Εξειδίκευσης

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Γραφείο Προώθησης στην Απασχόληση

  apasxolisiΟι συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν μεταβάλλουν καθημερινά την αγορά εργασίας, και ιδιαίτερα την προσφορά και ζήτηση των διαφόρων επαγγελμάτων. Το υψηλό ποσοστό ανεργίας που βασανίζει την Ελλάδα σήμερα, καθιστά επιτακτική την ανάγκη εξεύρεσης τρόπων αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Για να κερδίσετε τις καλύτερες εντυπώσεις και να αποκτήσετε μια θέση εργασίας, δεν αρκεί να έχετε μόνον προσόντα αλλά και να ξέρετε που θα τα παρουσιάσετε, τι είναι αυτό που αναζητούν οι εργοδότες και που μπορείτε να απευθυνθείτε για να αναζητήσετε εργασία.

  Ο εκπαιδευτικός οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» στα πλαίσια της υλοποίησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, δημιούργησε το Γραφείο Προώθησης Απασχόλησης παρέχοντας στους εκπαιδευόμενους υπηρεσίες δια βίου συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού με σκοπό:

  • Να βοηθήσει τα άτομα να κατανοήσουν καλύτερα τον εργασιακό κόσμο, κάνοντας χρήση των συστημάτων σχεδιασμού σταδιοδρομίας και επαγγελματικής πληροφόρησης.
  • Να διδάξει τεχνικές αναζήτησης εργασίας, δεξιοτήτων για τη συνέντευξη και να βοηθήσουν στη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος.
  • Να συνδέσει τους καταρτιζόμενους με την αγορά εργασίας, φέρνοντας σε επαφή τους εκπαιδευόμενους με τους εργοδότες του δικτύου των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του φορέα με σκοπό την κάλυψη θέσεων εργασίας.

   

  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

   

 • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (Startup)

  epixeirimatikotitaH «ΔΗΜΗΤΡΑ» Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Α.Ε. αξιοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία της στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, φορείς δημοσίου, αυτοαπασχολούμενους και άνεργους, αναλαμβάνει την υποστήριξη νέων επιχειρηματικών ιδεών και προσφέρει εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες σε νεοσύστατες, νεοϊδρυθείσες και υφιστάμενες επιχειρήσεις.

  Η εμπειρία του φορέα μας στην ίδρυση και λειτουργία νεοφυών επιχειρήσεων ξεκινά από το 1998 με το τριετές πρόγραμμα "ΕΥΓΕ (Ενέργειες Υποστήριξης Γυναικείων Επιχειρήσεων) ΝΕΤ" ένα πιλοτικό πρόγραμμα προώθησης της ευρωπαϊκής επιχειρηματικής αντίληψης μέσα από ένα δίκτυο δομών παροχής υποστήριξης για την δημιουργία νέων μικρών επιχειρήσεων γυναικών και νέων επιχειρηματιών.
  Στη συνέχεια, από το 2003 έως το 2006 ιδρύθηκαν σε Λάρισα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας, με την λογική του one stop shop με στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη των νέων «εν δυνάμει» επιχειρηματιών ώστε οι πιθανότητες γέννησης, ανάπτυξης και επιτυχούς εξέλιξης νέων επιχειρήσεων να αυξηθούν σημαντικά.

  Σήμερα, ο φορέας μας μέσω των Θυρίδων Επιχειρηματικότητας, στηρίζει την νεοφυή επιχειρηματικότητα (τις επιχειρηματικές ιδέες των νέων) παρέχοντας:

  • Εξατομικευμένη υποστήριξη για τη δημιουργία της νέας επιχειρηματικής ιδέας και εκπόνηση πλάνου σχεδιασμού και υλοποίησής της.
  • Ανάληψη όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ και την παρακολούθηση της υλοποίησής της.
  • Ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και συνεχή υποστήριξη σε όλα τα στάδια της επενδυτικής πρότασης (σχεδιασμό, υποβολή, υλοποίηση, πιστοποίηση-έλεγχο).
  • Δυνατότητα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες (εντός των χώρων του ΚΕΚ) σε καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις (για το πρόγραμμα της νεοφυούς επιχειρηματικότητας) με παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων, συντονισμό και αξιολόγηση της υλοποίησης.


  Δείτε τα προγράμματα που τρέχουν αυτήν την περίοδο

  1. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  2. Νεοφυής επιχειρηματικότητα
  3. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
  4. Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών