Σεμινάρια Εξειδίκευσης

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Η «ΔΗΜΗΤΡΑ», Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Α.Ε., στο πλαίσιο της Υπουργικής Απόφασης 2844/23-10-2012 με τίτλο «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης», του Νόμου 3879/2010, με τίτλο «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης» και του Νόμου 4386/2016, διοργανώνει σεμινάριο «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών».

 Έναρξη Τμημάτων

Α κύκλος 2018:  Σάββατο 10 Φεβρουαρίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 9:00-17:00 στο τηλέφωνο 2410554026.

 

Απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτές που απασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων και όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης για να ενταχθούν στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια. 

Ο Στόχος

  • Η απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης, για την ανανέωση της πιστοποίησης (άρθρο 6, παρ.1 της Υ.Α.2844/2012) μέσω της διαδικασίας εξετάσεων από το ΕΟΠΠΕΠ.
  • Η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των εκπαιδευομένων μεταδίδοντας τη γνώση αποτελεσματικότερα με τη χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών.
  • Η μοριοδότηση σε διαδικασίες για την ένταξη σε φορείς Δια Βίου Μάθησης, όπως είναι τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων, κ.ά.

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί:

α) Με την μικτή μέθοδο (blending learning) και θα είναι διάρκειας 150 ωρών. Η κλασική κατάρτιση διάρκειας 30 ωρών, θα πραγματοποιηθεί σε 4 συναντήσεις (δια ζώσης), κατά αντιστοιχία με τις εκπαιδευτικές ενότητες, ενώ οι υπόλοιπες 120 ώρες θα πραγματοποιηθούν από απόσταση μέσω της πλατφόρμας (moodle) e-learning του οργανισμού μας, με την υποστήριξη εκπαιδευτή τηλεκατάρτισης. 

β) Με τηλεκατάρτιση και θα είναι διάρκειας 150 ωρών. 

Η Θεματολογία του Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος συνίσταται στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

  • Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις.
  • Αξιοποίηση της διεργασίας της ομάδας στην εκπαίδευση.
  • Σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου.
  • Παρουσίαση  Μικροδιδασκαλιών & Διαδικασία Συνέντευξης.

 Οικονομικά Στοιχεία

Κόστος εκπαιδευτικών υπηρεσιών

  • Συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης (blending learning) με την υποστήριξη εκπαιδευτή τόσο για την κλασική όσο και για την τηλεκατάρτιση, τιμή 350,00 € / κατά άτομο (4 συναντήσεις).
  • Χρήση πλατφόρμας τηλεκατάρτισης με εκχώρηση κωδικών τηλεκατάρτισης και υποστήριξη από απόσταση (επόπτης εκπαιδευτής τηλεκατάρτισης), τιμή 220,00 € / κατά άτομο.

Τρόποι Πληρωμής

Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής προκαταβολή το 50% του συνολικού ποσού και μέχρι την λήξη του προγράμματος εξόφληση του υπολοίπου ποσού.

Αίτηση Συμμετοχής

Κατεβάστε την Αίτηση Συμμετοχής πατώντας ΕΔΩ και αποστείλτε την με e-mail στο contact@dimitra.gr

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος